BI MATEMATIKK FOR SIVILØKONOMER

Gauss eliminasjon

Finne determinanten

Uendelig mange løsninger

Uendelig mange løsninger del 2

Trekke sammen matriser

Basic integraler

Delvis integrasjon

Substisjonsmetoden

Scroll to Top

Send SMS for å booke time eller få tilbud.
(Jeg tar inn kun få antall elever hvert semester!)

SEND SMS